Misyon & Vizyon

Programın misyonu; Mezunlarımızın her  düzeyde kendini kanıtlamış, tercih edilen, çalıştığı işyerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran, sorun çözme yeteneği gelişmiş, alanı ile ilgili ileri bilgi ve beceriye sahip  bireyler yetiştiren Türkiye’de en çok tercih edilen program olmaktır. 

Programın vizyonu; Bilgiyi   kullanarak analiz ve yorum yapabilen, çözüm üretebilen, yaşamla birleştirebilen, alanında uzman, yeniliklerin izini süren, kendisini sürekli geliştirerek günceli yakalayan,   sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek  bireyler yetiştiren programdır.